Data

Podrobné informace ke sběrům dat a verzím dotazníků obsahuje soubor SQWLi_přehled výzkumů.xls.

Kompletní dokumentace ke všem výzkumům, včetně originálních datových souborů, je dostupná v Datovém archivu.

Data ke stažení

Zde si můžete stáhnout data, na základě kterých se generujují analýzy v aplikaci.

(*) Export dat v plném tvaru vygeneruje export dat včetně jednotlivých odpovědí na otázky dotazníku. Proces může trvat několik minut.

Popis datových setů podle let

2011

Popis: Dataset obsahuje data z výzkumu realizovaného v roce 2011, tj. s označením NS_1102.

Metodologická poznámka: dotazník SQWLi byl součástí multitematického šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR Naše společnost. Design výběrového plánu byl primárně nastaven na získání reprezentativního výběrového souboru obecné populace ČR ve věku od 15 let.

2013

Popis: Dataset obsahuje data z výzkumu realizovaného v roce 2013, tj. s označením NS_1306.

Metodologická poznámka: dotazník SQWLi byl součástí multitematického šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR Naše společnost. Design výběrového plánu byl primárně nastaven na získání reprezentativního výběrového souboru obecné populace ČR ve věku od 15 let. Oproti předchozí verzi došlo jen k dílčím změnám ve formulaci několika položek.

2014

Popis: Dataset obsahuje data z výzkumu realizovaného v roce 2014, tj. s označením KPŽ 2014.

Metodologická poznámka: Dotazník SQWLi v tomto roce doznal významných změn: bylo upraveno úvodní zadání otázek a také věcné zaměření nebo přinejmenším jazyková formulace většiny položek; položka f) „násilí a šikana“ byla změněna na „celkové mezilidské vztahy“. Byly změněny rozsah i polarita posuzovací škál. Analýza ekvivalence prokázala, že tyto úpravy nemají vliv na srovnatelnost dat.

2016

Popis: Dataset obsahuje data z výzkumu realizovaného v roce 2016, tj. s označením KPŽ 2016.

Metodologická poznámka: dotazník SQWLi byl součástí multitematického šetření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Kvalita života. Oproti předchozí verzi došlo jen k dílčím změnám ve formulaci několika položek.

2017

Popis: Dataset obsahuje data z výzkumu realizovaného v roce 2017, tj. s označením KPŽ 2017.

Metodologická poznámka: dotazník SQWLi byl součástí multitematického šetření Sociologického ústavu AV ČR, CSDA Research… Oproti předchozí verzi došlo jen k dílčím změnám ve formulaci několika položek.

2018

Popis: Souhrnný dataset obsahuje data z výzkumů realizovaných v roce 2018, tj. s označením KPŽ 2018 a SQWL_18b.

Metodologická poznámka: V datesetu pro rok 2018 jsou spojené sběry dat, které byly realizovány více mody současně a také více verzemi dotazníku (split sample, mixed modes).

Ve vlně KPŽ 2018 (PAPI) bylo testováno různé pořadí položek, s čímž souvisí drobné jazykové úpravy většiny položek.

Ve vlně SQWL_18b byl testován sběr v různých modech (PAPI, CATI a CAWI) a několik verzí dotazníků z hlediska vhodných formátů posuzovacích škál, administrace položek (pořadí, rotace, způsob prezentace na obrazovce). Ve většině verzí dotazníku bylo formulačně upraveno znění zadání otázek a všech položek, a to směrem k větší stručnosti. Položka c) „nefinanční výhody“ byla změněna na „stabilitu výdělku“.

Ověření ekvivalence ukázalo, že data SQWLi z jednotlivých sběrů lze po transformaci na společnou stupnici 0-100 spojit do jednoho souboru. Nicméně při interpretaci výsledků je vhodné metodologickým a technickým aspektům tohoto roku sběru věnovat pozornost, a to zejména na úrovni jednotlivých aspektů.

2019

Popis: Souhrnný dataset obsahuje data z výzkumů realizovaných v roce 2019, tj. s označením SQWL_19a a SQWL_19b.

Metodologická poznámka: v datesetu pro rok 2019 jsou spojené sběry dat, které byly realizovány více mody současně a také více verzemi dotazníku (split sample, mixed modes). Testován zde byl efekt panelu (opakované dotazování respondentů z předchozích vln sběrů) a varianty administrace položek (pořadí, rotace). Pro některé verze dotazníků vlny SQWL_19a byla položka f) „celkové mezilidské vztahy“ změněna z na „jednání podřízených vůči nadřízeným“, přičemž tato úprava následně zůstala v platnosti i pro celou vlnu SQWL_19b.

Ověření ekvivalence ukázalo, že data SQWLi z jednotlivých sběrů lze po transformaci na společnou stupnici 0-100 spojit do jednoho souboru. Nicméně při interpretaci výsledků je vhodné metodologickým a technickým aspektům tohoto roku sběru věnovat pozornost, a to zejména na úrovni jednotlivých aspektů.

2020

Popis: Souhrnný dataset obsahuje data z výzkumů realizovaných v roce 2020, tj. s označením SQWL_20a a SQWL_20b.

Metodologická poznámka: V datesetu pro rok 2020 jsou spojené sběry dat realizované výhradně modem CAWI a jednotnou verzí dotazníku. Podsoubory v rámci sběru SQWL_20a (split sample) se odlišují pouze parametry rekrutace respondentů (testování efektu panelu, tj. opakovaného dotazování respondentů z předchozích vln sběrů); vlna SQWL_20b proběhla jako jeden sběr.