Indikátor SQWLi

Dotazník SQWLi obsahuje dva základní bloky otázek: identifikační otázky a otázky výzkumného nástroje SQWLi.

Identifikační otázky jsou základní informace o respondentech, které jsou potřeba k podrobnějším analýzám podskupin, například mužů a žen nebo zaměstnanců v různých odvětvích.

Výzkumný nástroj SQWLi zahrnuje dvě dimenze subjektivně vnímané kvality pracovního života: důležitost a hodnocení. Obsahem každé z nich je sada týchž osmnácti aspektů utříděných do šesti klíčových domén: odměňování, čas, vztahy, seberealizace, podmínky, jistota.

Každý respondent průzkumu tedy (vedle identifikačních otázek) zodpovídá 18 otázek na to, jak důležité jsou jednotlivé aspekty pracovního života pro něj osobně a 18 otázek na to, jak těchto 18 aspektů hodnotí konkrétně v souvislosti se svou současnou hlavní ekonomickou aktivitou.

Povaha empirického měření obou dimenzí a jejich vzájemná tematická korespondence jsou znázorněny ve schématu: měření hodnocení nasedá na strukturu klíčových oblastí pracovního života definovanou prostřednictvím struktury důležitosti. Díky přehledné a validizované struktuře aspektů se následně z odpovědí respondentů vypočítávají souhrnné indexy důležitosti a hodnocení pro šest obecnějších domén pracovního života a také celkové souhrnné indexy důležitosti a hodnocení pro všechny aspekty dohromady.

Bližší informace o metodologickém pozadí a vývoji nástroje lze najít v odborných článcích uvedených v sekci „publikace“.

Model měření subjektivní kvality pracovního života (2020)

Aktuální verze dotazníku

SQWLi(c)_2020.docx

Způsob použití nástroje specifikuje Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice 2020.

V případě zájmu o použití nástroje kontaktujte řešitele projektu.

Přehled všech verzí dotazníku a parametrů výzkumných šetření, realizovaných v rámci programu

SQWLi_přehled výzkumů.xls