O projektu

Výzkumný program SQWLi vznikl za účelem dlouhodobého monitorování kvality pracovního života v České republice a probíhá od roku 2004. Na jeho průběhu se od počátku podílejí Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. V prvních letech projektu byl nejprve metodologicky odladěn výzkumný nástroj (dotazník), který se následně pravidelně používá pro sběr dat o českých pracujících. Práce na metodologických a technických řešeních dotazníku a sběru dat probíhají neustále, přičemž hlavními mezníky byly ustálení metodologické podoby nástroje v roce 2011, zakotvení do metodiky certifikované MPSV v roce 2015 a přechod na on-line sběr dat v roce 2020, který je zakotven v aktualizované metodice. Financování programu je zajišťováno ad hoc projekty VaV (zejm. projekty TAČR) a také podporou z výzkumných záměrů obou institucí.

Podrobné informace o programu a výzkumném nástroji SQWLi jsou dostupné v metodice a publikacích vzniklých v rámci projektu.


Předchozí verze dokumentu.