Publikace

Publikace (především) k metodologii zkoumání KPŽ

Vinopal, Jiří, Kristýna Pospíšilová. 2021. „Measurement invariance of the instrument SQWLi over time“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, XX (X): XXX-XXX. (in press)

Šeflová, K. 2016. Ekvivalence měření nástroje SQWLI v čase. (Equivalence of measurement SQWLI over time) Diplomová práce, FF UK, Retrieved 14 January 2020 (http://hdl.handle.net/20.500.11956/11700).

Vinopal, Jiří a kol. 2015. Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice. Certifikovaná metodika. Projekt „Proměny kvality pracovního života“, TAČR, 2014–2015, TD020046.

Vinopal, Jiří. 2012. „The Discussion of Subjective Quality of Working Life Indicators”. Sociológia, 44 (3): 385-401.

Vinopal, Jiří. 2011. „Indikátor subjektivní kvality pracovního života“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47 (5): 937 - 965.

Vinopal, Jiří. 2011. „Možnosti využití jednoduché sebehodnoticí otázky pro měření úrovně pracovního stresu v průřezových dotazníkových šetřeních kvality pracovního života“. Data a výzkum - SDA Info, 5 (2): 35-57.

Vinopal, Jiří. 2009. „Erfahrungen mit der Messung der Qualität des Arbeitslebens in tschechischen Untersuchungen.“ Pp. 143-177 in Ernst Kistler, Frank Mußmann (Eds.). Arbeitsgestaltung als Zukunftsaufgabe Die Qualität der Arbeit. Hamburg: VSA-Verlag.

Naděžda Čadová, Miloš Paleček (eds.). 2006. Jak je v česku vnímána práce. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Vinopal, Jiří. 2009. „New tool for measuring quality of working life.“ European Working Conditions Observatory (EWCO). Eurofound. 25. 9. 2009. http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2009/07/CZ0907039I.htm. (25. 9. 2009).

Publikace (především) s výsledky výzkumů KPŽ

Vinopal, Jiří. 2018. Vývoj subjektivní kvality pracovního života v ČR. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2018, roč. 11, č. Kvalita pracovního života 2018. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/vyvoj-subjektivni-kvality-pracovniho-zivota-v-cr. ISSN 1803-3687.

Svobodová, Lenka, Iveta Mlezivová, Jiří Vinopal, Jan Červenka. 2015. Proměny kvality pracovního života. Praha: VÚBP.

Vinopal, Jiří. Mají Češi dobrou práci? I. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, speciální č. Kvalita pracovního života. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-kvalita-zivota/maji-cesi-dobrou-praci.html.

Vinopal, Jiří. Mají Češi dobrou práci? II. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, speciální č. Kvalita pracovního života. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-kvalita-zivota/maji-cesi-dobrou-praciII.html.

Svobodová, Lenka; Mlezivová, Iveta. Kvalita pracovního života – růst nejistot, rizik a změn. In: Murgaš, František, ed. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Kvalita života 2013. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, s. 125-135. Dostupný z WWW: http://geography.cz/wp-content/uploads/2014/04/Kvalita_%C5%BEivota_2013._Sborn%C3%ADk_z_konference.pdf. ISBN 978-80-7494-006-4.

Vinopal, Jiří. 2011. „Subjective Quality of Working Life and its Measurement in the Czech Republic over the Last 20 Years.“ WISO. Wirtschafts und Sozialpolitische Zeitschrift. 34. (Jg. Sondrheft): 81-95.

Svobodová, Lenka [et al.]. Measuring satisfaction with key elements of working life [online]. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, c2009. Dostupný z www: http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveyreports/CZ0901019D/CZ0901019D.pdf.

Naděžda Čadová, Miloš Paleček (eds.). 2006. Jak je v česku vnímána práce. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Ostatní publikace

Vinopal, Jiří; Čadová, Naděžda. Povaha aspektů pro měření objektivní kvality pracovního života. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2019, roč. 12, speciální č. Nové trendy v BOZP 2019. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/povaha-aspektu-pro-mereni-objektivni-kvality-pracovniho-zivota. ISSN 1803-3687.

Vinopal, Jiří; Čadová, Naděžda 2019. Povaha aspektů pro měření objektivní kvality pracovního života. In Nové trendy v BOZP a kvalita pracovního života. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní odborné konference. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Svobodová, Lenka. Stres na pracovišti : možnosti prevence. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 1. Dostupný z www: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2009/svobodova_stres.html.

Vinopal, Jiří 2007. „Nástroj pro empirické zkoumání kvality pracovního života.“ In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Sborník z mezinárodní konference. Sv. I. Vliv změn světa práce na kvalitu života. Praha: VŠE.

Svobodová, Lenka; Janoušek, Vladimír. Projekt č. 5: Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha: VÚBP, 2006. s. 24-27.

Svobodová, Lenka. Kvalita pracovního života – změny ve světě práce, modely, indikátory. In Recenzovaný zborník XIX. konferencie "Aktualne otázky bezpečnosti práce". Košice: Národný inšpektorát práce, 2006. s. 13-25.

Svobodová, Lenka. Projekt č. 5: Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha: VÚBP, 2005. s. 52-55.

Paleček, Miloš; Svobodová, Lenka. 1J 039/05 DP 1 Vliv změn světa práce na kvalitu života. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha: VÚBP, 2005. s. 68-76.

Paleček, Miloš; Svobodová, Lenka. 1J 039/05 DP 1 Vliv změn světa práce na kvalitu života. In Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha: VÚBP, 2005. s. 67-75.

Janoušek, Vladimír; Svobodová, Lenka. Faktory a indikátory sociálně-ekonomických změn vědeckého a technického rozvoje a jejich vliv na BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. s. 39-51.

Janoušek, Vladimír; Svobodová, Lenka. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Sborník k výzkumu BOZP: přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004, s. 27-33.

Vystoupení a prezentace

Vinopal, Jiří, 2017. Indikátor kvality pracovního života - možnosti a rizika přechodu z PAPI na CASI. Zkoumáme výzkum, teorie a praxe. 1. 6. 2017, Praha.

Vinopal, Jiří 2011. Aktivní účast v expertním panelu konference Strategic trends in multinationals’ policies on work-life balance and their implications for Human Resources Law. 27.11. – 28.11. 2011, Dublin.

Vinopal, Jiří 2010. „Changes in Working Conditions and Job Satisfaction/Motivation (and in their measurement) over the Last 10 to 20 Years in the Czech Republic.” INSITO Workshop Vienna, 24. – 25. 6. 2010, Vienna.

Vinopal, Jiří 2010. „Subjective quality of working life of employees in the Czech Republic” Towards Better Work and Well-being, 10. - 12. 2. 2010, Helsinki.

Vinopal, Jiří 2009. „The Instrument for Empirical Surveying of Subjectively Perceived Quality of Working Life” Working conditions and Health and Safety surveys in Europe: stocktaking, challenges and perspectives, 18. - 19. 3. 2009, Brussels.

The Quality of Working Life in the Czech Republic. Seminar for students from Yonsei university, (Soul, South Korea), Prague, 26. 3. 2009. SOÚ AV ČR, v.v.i. (hl. organizátor, prezentující).

Svobodová, Lenka. První výsledky dotazníkového šetření problematiky stresu na pracovišti “Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek”. In TUNED/EUPAN 5th social dialogue steering group meeting „In Central Europe Administrations Through an Effective Social Dialogue“, 20. ledna 2009, Praha.

Svobodová, Lenka. Podmínky pro proměny práce. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 13 s.

Vinopal, Jiří 2007. „Vývoj nástroje pro empirické zkoumání kvality pracovního života.“ Konference Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice, 13. - 14. září 2007, Praha.