Evropské výběrové šetření o zdraví EHES (European Health Examination Survey)

Co je EHES?

Evropské výběrové šetření o zdraví EHES je spolupráce mezi organizátory národních šetření o zdraví v Evropě. EHES podporuje budování kapacit v členských státech EU a má za cíl zajišťovat vysokou kvalitu a porovnatelnost jednotlivých šetření.

Národní šetření o zdraví zahrnují dotazníky a fyzická měření, jako např. krevní tlak, a sběr biologických vzorků, např. krve či moči. Původně se EHES zaměřovalo na množství základních měření týkajících se závažných chronických onemocnění a jejich rizikových faktorů a následně poskytlo standardizované procedury pro testování. V případě ostatních měření EHES poskytuje reference na existující standardy a podporuje spolupráci mezi organizacemi provádějícími šetření.

Celý článek k dispozici zde: European Health Examination Survey