Eurofound - European Working Conditions Survey (EWCS)

Výzkum pracovních podmínek v Evropě

Evropský výzkum pracovních podmínek začal v roce 1990 a jeho cílem je:

Celý článek k dispozici zde: European Working Conditions Surveys (EWCS)