ILO - The ILO Decent Work Indicators

Ukazatelé slušné práce

Co to znamená slušná práce? A jak ji měřit?

Celý článek k dispozici zde: Decent Work Indicators