Vybrané aspekty kvality pracovního života a jejich subjektivní vnímání u osob 50+

Obsah prezentace

Kompletní prezentace k dispozici zde: Vybrané aspekty kvality pracovního života a jejich subjektivní vnímání u osob 50+