Spokojenost ekonomicky aktivní populace ČR saspekty pracovního života

Obsah prezentace

Kompletní prezentace k dispozici zde: Spokojenost ekonomicky aktivní populace ČR saspekty pracovního života